O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - Konfiguracja - aliasy

ZMIANA ALIASÓW POCZTOWYCH
Użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać, dodawać lub usuwać aliasy pocztowe wskazujące na ich skrzynkę pocztową. Alias jest alternatywną nazwą danego konta pocztowego, nie ograniczoną limitem długości do 16 znaków i braku dużych liter. Alias pozwala na tworzenie łatwych do zapamiętania adresów, składających się z imienia i nazwiska, pełnej nazwy firmy itp. Na przykład:
  • Imie_Nazwisko@ceti.pl
  • Imie.Nazwisko@ceti.pl
  • Firma-SA@ceti.pl
Alias nie jest odrębnym kontem: każdy list wysyłany na jego adres będzie przychodził na rzeczywistą nazwę konta pocztowego. Możliwe jest sortowanie i odpowiednie traktowanie listów, w zależności od tego na jaki alias zostanie przysłany. Standardowo każdy użytkownik ma prawo do posiadania określonej liczby aliasów poza właściwą nazwą swojego konta. Dodatkowe aliasy podlegają opłacie abonamentowej.

Zmiany można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
  • Należy otworzyć w przegłądarce stron WWW stronę http://www.ceti.pl/alias podać swój login i hasło dostępu - takie jak w programie pocztowym, potwierdzając przyciskiem "Dalej".
  • Należy skontaktować się z działem technicznym CETI pod adresem tech@ceti.pl podając w liście nazwę konta oraz zamawiane aliasy które mają na nie wskazywać.
Jakie powinny być aliasy?
  • nie mogą być krótsze niż 3 znaki i dłuższe niż 30.
  • nie mogą zawierać znaku @
  • mogą zawierać małe i duże litery, cyfry lub znaki +,.,-,_
  • aliasy nie rozróżniają dużych i małych liter, aliasy: JanKowalski i jankowalski są identyczne i mogą być używane zamiennie.

Copyright 1999-2022 CETI s.c.