O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - Konfiguracja - FormMail

WSTĘP
FormMail jest programem służącym do przesyłania zawartości formularza WWW na określony adres email. Korzystanie z niego polega na umieszczeniu w kodzie HTML formularza odpowiednich pól:
<FORM METHOD="post" ACTION="/cgi-bin/FormMail.cgi">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="recipient" VALUE="adres email">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="subject" VALUE="temat listu">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="redirect" VALUE="adres strony">
. . .
reszta właściwych pól formularza
. . .
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="ok" VALUE="Wyslij">
</FORM>

WARTOŚCI PÓL

 • recipient - adres email na który ma być wysłana zawartość formularza, np. uzytkownik@ceti.pl. Jest to jedyne pole wymagane przez FormMaila - pozostałe nie są obowiązkowe. Adres email musi byc obslugiwany przez serwery CETI - skrypt nie wysyla poczty na adresy zewnetrzne.
 • subject - temat listu przychodzącego z zawartością formularza
 • redirect - adres strony która zostanie wyświetlona osobie wypełniającej formularz po jego wysłaniu. Należy podać pełny adres URL, np. http://www.ceti.pl/~uzytkownik/strona.html.

ZAAWANSOWANE OPCJE FORMMAILA
Pole recipient może zawierać więcej niż jeden adres emailowy. Należy je podawać rozdzielone przecinkami:

<INPUT TYPE="hidden" NAME="recipient" VALUE="adres1@firma.com.pl,adres2@szkola.edu.pl">

Poza wyżej wymienionymi, FormMail pozwala na użycie wielu innych opcji podawanych w tagach <INPUT...>:

 • email - pozwala osobie wypełniającej formularz podać swój adres emailowy. Adres ten będzie umieszczony w liście w polu From:. Opcja ta powinna być polem tekstowym:
  <INPUT TYPE=text NAME="email">
  

 • realname - pozwala osobie wypełniającej formularz podać swoje imię i nazwisko. Będą one również umieszczone w polu From: listu. Pole to powinno być także pole tekstowym.

 • required - określa, które pola muszą zostać wypełnione przed wysłaniem. Ich nazwy powinny być podane w wartości pola:
  <INPUT TYPE=hidden NAME=required VALUE="email,pole1,pole2">
  

 • env_report - dodaje do listu z zawartością formularza wartości zmiennych systemowych ustawianych przez serwer WWW. Zawierają one przydatne informacje na temat maszyny z której wysłano formularz, przeglądarki itp. Nazwy zmiennych powinny być podane w wartości pola:
  <INPUT TYPE=hidden NAME=env_report VALUE="REMOTE_HOST,HTTP_USER_AGENT">
  
  

 • sort - podaje porządek według którego mają być posortowane pola formularza przed wysłaniem ich emailem. Możliwe wartości to alphabetic (po nazwach pól) i order:pole1,pole2,... (z góry określona kolejność pól). Przykłady:
  <INPUT TYPE=hidden NAME=sort VALUE=alphabetic>
  <INPUT TYPE=hidden NAME=sort VALUE="pole1,pole2,pole3">
  

 • print_config - pozwala dodać do wysyłanego listu wartości pól konfiguracyjnych opisanych na tej stronie. Przykład:
  <INPUT TYPE=hidden NAME=print_config VALUE="email,subject,env_report">
  

 • print_blank_fields - określa, czy w w liście mają być umieszczone puste (niewypełnione) pola formularza. Domyślnie FormMail pomija takie pola. Można to włączyć ustawiając wartość tej opcji na 1:
  <INPUT TYPE=hidden NAME=print_blank_fields VALUE="1">
  

 • missing_fields_redirect - określa adres strony która zostanie wyświetlona użytkownikowi, który nie wypełnił obowiązkowych pól podanych w opcji required. Należy podać pełny adres strony:
  <input type=hidden name="missing_fields_redirect"
   value="http://your.host.com/error.html">
  
UWAGA: Każdy list wysłany za pośrednictwem FormMaila zawiera informacje o jego nadawcy - datę i godzinę, adres wysyłającego hosta i inne dane pozwalające na pełną identyfikację. Wykorzystywanie FormMail w sposób sprzeczny z regulaminem CETI jest zabronione.

FormMail może być umieszczany TYLKO na serwisach znajdujących się na serwerach CETI.

FormMail copyright 1995-98 by Matt Script Archive, Inc.

Copyright 1999-2022 CETI s.c.