O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - Konfiguracja - Forward

PRZENOSZENIE/KOPIOWANIE POCZTY NA INNE ADRESY EMAIL
W głównym katalogu swojego konta należy umieścić plik o nazwie .forward zawierający następujące polecenia:
email@domena.pl	
Przenosi całą pocztę na adres email@domena.pl
\login
email@domena.pl
email1@domena.pl
Kopiuje całą pocztę na adresy email@domena.pl, email1@domena.pl


PROCMAIL
Program Procmail potrafi przetwarzać przychodzące listy na podstawie zawartości ich nagłówka, podejmując różnego rodzaju działania. Jest on zainstalowany na serwerach CETI i wymaga jedynie stworzenia w katalogu domowym użytkownika* pliku konfiguracyjnego .procmailrc** zawierającego dyrektywy programu. Oto kilka przykładowych plików konfiguracyjnych z dokumentacji programu*** i ich działanie:
# Przykład1: przekazywanie bez pozostawienia w CETI listów 
# do adresu "skrzynka_w_ceti@ceti.lub.domena.pl" na 
# adres "moja_inna_skrzynka@jakis.adres.pl"

:0:
* ^TOskrzynka_w_ceti@ceti.lub.domena.pl
! moja_inna_skrzynka@jakis.adres.pl

# Przykład2: przekazywanie z pozostawieniem (literka c po 0:)
# w pliku "poczta" na koncie listów od "nadawca1" z tematem 
# zawierającym "specyficzny_ciag_znakow"

:0
* ^From.*nadawca1
* ^Subject:.*specyficzny_ciag_znakow
{
   :0 c
   ! ty_tez_to_powinienes_zobaczyc@jakis.adres.pl

   :0
   poczta
}

# Przykład3: zapisuj kopie wszystkich listów do pliku
# na koncie. Uwaga na ograniczenia dyskowe.
:0 c
kopiazapasowa

# Przykład4: nie umieszczaj w skrzynce odbiorczej listów 
# z adresu "ignorowany@jakis.adres.pl"

:0:
* ^From.*ignorowany@jakis.adres.pl
/dev/null

To tylko kilka przykładów zastosowania programu procmail, więcej na jego temat można przeczytać w dokumentacji systemowej lub na jego stronie domowej pod adresem www.procmail.org.

W instrukcji obsługi do programu procmail jest informacja, że do działania wymaga on stworzenia pliku .forward zawierającego przekierowanie całej poczty do procmaila. Na serwerach CETI nie jest to konieczne, a wręcz niezalecane (serwer nie zezwala na przekazywanie poczty dowolnym programom). By procmail działał, wystarczy stworzyć po prostu odpowiedni plik .procmailrc.
    * aby wejść do katalogu domowego należy w linji komend systemu wydać polecenie "cd ~" bez znaków "".
    ** plik konfiguracyjny powinien mieć odpowiednie prawa, nadajemy je po stworzeniu poleceniem "chmod 644 ~/.procmailrc".
    *** dokumentacje programu można przeglądać wydając polecenia systemowe: "man procmail" opis programu, "man procmailrc" opis pliku konfiguracyjnego, "man procmailex" przykłady plików konfiguracyjnych.

Copyright 1999-2022 CETI s.c.