O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - KONFIGURACJA - Hasło na WWW

OGRANICZENIE DOSTĘPU DO STRON WWW HASŁEM
W katalogu, który chcemy zabezpieczyć należy umieścić plik o nazwie .htaccess zawierający następujące polecenia dla serwera WWW:
Dla konta WWW:
  AuthType basic
  AuthName "moja strona"
  AuthUserFile /home/kk/uzytkownik/public_html/katalog/.htpasswd
  AuthGroupFile /dev/null
  require valid-user

Dla serwera wirtualnego:
  AuthType basic
  AuthName "moja strona"
  AuthUserFile /home/sw/uzytkownik/public_html/katalog/.htpasswd
  AuthGroupFile /dev/null
  require valid-user
Następnie tworzymy plik z użytkownikami i ich hasłami, wpisując w trybie terminalowym (telnet) poleceniem:

Dla konta WWW
  htpasswd -c /home/kk/uzytkownik/public_html/katalog/.htpasswd username

Dla serwera wirtualnego
  htpasswd -c /home/sw/uzytkownik/public_html/katalog/.htpasswd username
Program dwukrotnie zapyta o hasło dla użytkownika "username" i zapisze go do pliku ".htpasswd".
Przy dodawaniu kolejnego użytkownika należy pominą flagę "-c" przy wywoływaniu htpasswd.

Copyright 1999-2022 CETI s.c.