O CETI
USŁUGI
CENNIK
ZAMÓWIENIA
REFERENCJE
KONTAKT
KONFIGURACJA
WEBMAIL
ADMINISTRACJA
CETI FAQ
ZAPŁAĆ KARTĄ
STATYSTYKI
KOMUNIKATY
OFERTA PRACY
MAPA SERWISU

CETI - Konfiguracja - Konto - Logi serwera www

Logi serwera WWW
W katalogu /var/log/httpd/nazwa_domeny serwer WWW składuje swoje logi. Najczęściej znajdują się tam dwa pliki:

access_log
Zawiera zapis wszystkich transakcji, czyli żądań przychodzących od klientów oraz odpowiedzi serwera. Format pliku jest następujący:

195.116.211.233 - - [27/Jul/1998:20:10:55 +0200] "GET /informacja/ HTTP/1.1" 200 780

Kolejne pola oznaczają odpowiednio:

  • 195.116.211.233 Adres IP hosta, z którego przyszło żądanie (klienta).
  • - Nazwa użytkownika na komputerze-kliencie. Zazwyczaj pole to pozostaje puste.
  • - Nazwa lokalnego użytkownika, który zalogował się na stronę za hasłem.
  • [27/Jul/1998:20:12:29 +0200] Czas rozpoczęcia transakcji.
  • "GET /informacja/ HTTP/1.1" Pełna składnia żądania, czyli kolejno typ operacji (GET lub POST), Ścieżka do dokumentu lub skryptu wraz z argumentami oraz wersja protokołu HTTP.
  • 200 Kod odpowiedzi serwera. Przykładowo, 200 oznacza poprawne zakończenie operacji.
  • 780 Długość zwróconego pliku w bajtach.
error_log
Zawiera zapis błędów, które wystąpiły podczas pracy serwera. Zazwyczaj każdemu błędowi odpowiada zapis w pliku access_log z kodem odpowiedzi innym niż 2xx. Format tego pliku jest prostszy niż poprzedniego - każda linijka zawiera datę oraz krótki opis błędu. Dodatkowo do tego pliku trafiają komunikaty o błędach zwracane przez skrypty CGI, co jest nieocenioną pomocą przy ich uruchamianiu i poprawianiu.

Pliki access_log / error_log po przekroczeniu 10 MB podlegają rotacji: są pakowane i składowane jako access_log.1.gz / error_log.1.gz, po ponownym przekroczeniu przez access_log / error_log wielkości 10 MB są zastępowane przez aktualne.


Copyright 1999-2022 CETI s.c.